FSE Turnstiles

 info@fse-turnstiles.nl

Toegangssystemen - Tourniquets

 0224-297819

home > nieuws > manshoge tourniquet fitness

Manshoge tourniquet fitness

Mooie toepassing! Met behulp van de manshoge tourniquet kunnen alleen geautoriseerde personen gebruik maken van de sportschool in een studentenhuisvestingscomplex. Met de halfronde schil wordt een gang afgeschermd.

manshoge tourniquet fitnessmanshoog draaikruis fitness